نام و نام خانوادگي
پست الکترونيکي
شماره تلفن
مبلغ به تومان
توضيحات

نام دروازه پرداخت : اچ تی گیم

نام پذيرنده : محمدرضا سلطانی فرد

شماره کارت :6274121127267277

ايميل : in.fo.htgames@Gmail.com

آدرس وب سايت : www.htgames.ir